Alueen kehitysteemat ja -suositukset

Alueesta tehdyn analyysin sekä vuorovaikutteisen työpajan ja kyselyn pohjalta on muodostettu alueen yleiset kehitysteemat, joiden alle nostetaan tarkempia kehitysaiheita. Aineisto sisältää kaupunkikuvallisia, maisemallisia, valaistukseen ja ääneen sekä opasteiden kehittämiseen liittyviä suosituksia, joista osaa tarkastellaan tarkemmin yleissuunnittelun aikana, ja osa suosituksista toimii perustana jatkotoimenpiteille.

lue pdf: Kehittämisen_teemat_ja_suositukset

Suunnittelutyön vaiheet

Suunnittelutyö tähtää alussa alueen toimintojen määrittelyyn sekä tiedon keräämiseen. Alkuvaiheen merkittävimpiä kiintopisteitä on avoin vuorovaikutteinen työpaja, jonka tuloksia hyödynnetään tarkemmassa suunnittelussa. Yleissuunnitelma-vaiheessa tuotetaan aluetta koskevat suunnitelmat, jotka julkistetaan yleisötilaisuudessa marraskuun lopulla.