Analyysi alueen toiminnoista ja maisemasta

Tässä artikkelissa käsitellään alueella olevia toimintoja, sekä Vanhankaupungin maisema-alueen erityispiirteitä. Tarkoituksena on kerätä laajalti lähtötietoja, nähdä nykytilanne useamman näkökulman pohjalta, sekä hyödyntää näitä näkökulmia alueen kehittämisessä sekä yleissuunnitelman ideoinnissa. Toiminnoissa on eritelty mm. ravintola- ja muiden palvelujen sijainnit, tapahtumapaikat, virkistysalueet sekä pääkulkureitit. Maisema-analyysissa on jalkauduttu kulkemaan alueella, ja merkitsemään ylös havaintoja sekä kehitysehdotuksia. Varsinaiset kehitysteemat ja -ideat ovat toisen artikkelin aiheena täällä.

lue pdf:  Toimintojen_ja_maiseman_analyysi

Vanhankaupungin yleissuunnittelutyö on käynnistynyt!

Vanhankaupungin rannan suunnitteluprosessissa on mukana kaupunki- ja matkailukehittämisen ammattilaisia, Naantalin kaupunki sekä kaikki alueen kehittämisestä kiinnostuneet tahot.

Suunnittelusta vastaa Naantalin kaupungin toimeksiannosta Studio Puisto Arkkitehdit ja alikonsultit Sweco Ympäristö sekä VSU maisema-arkkitehdit Oy. Lisäksi valo- ja äänikonseptointia on mukana kehittämässä Veijonen Consulting.

Studio Puisto Arkkitehdit on tehnyt yhteistyössä Sweco Ympäristön ja VSU maisema-arkkitehdit Oy:n kanssa useita matkailualueen kehittämishankkeita. Studio Puisto on tehnyt yhteistyössä Sweco Ympäristön kanssa mm. Kalajoen Marinan Masterplan sekä Himoksen matkailukeskuksen Masterplan 2035 ja VSU maisema-arkkitehdit Oy:n kanssa Vartiosaaren ranta- ja huvila-alueen kehittämissuunnitelman.