Yleissuunnitelman aineisto nähtävillä

Naantalin Vanhankaupungin rannan yleisuunnitelma-aineisto on nyt nähtävillä! Voit tutustua aineistoon alla olevasta linkistä. Yleisötilaisuudesta, jossa aineistoa esitellään, saat lisätietoa täältä. Lue pdf: Tarkemman_suunn_alue_esitys

Yleissuunnitelman julkistamistilaisuus 29.11

Tervetuloa Naantalin vanhankaupunginrannan yleissuunnitelman julkistamistilaisuuteen, joka pidetään to 29.11.2018 klo 16.00-17.30. Paikkana on Naantalin kaupungintalon Valtuustosali, Käsityöläiskatu 2. Tilaisuus on kaikille avoin.

Analyysi alueen toiminnoista ja maisemasta

Tässä artikkelissa käsitellään alueella olevia toimintoja, sekä Vanhankaupungin maisema-alueen erityispiirteitä. Tarkoituksena on kerätä laajalti lähtötietoja, nähdä nykytilanne useamman näkökulman pohjalta, sekä hyödyntää näitä näkökulmia alueen kehittämisessä sekä yleissuunnitelman ideoinnissa. Toiminnoissa on eritelty mm. ravintola- ja muiden palvelujen sijainnit, tapahtumapaikat, virkistysalueet […]

Alueen kehitysteemat ja -suositukset

Alueesta tehdyn analyysin sekä vuorovaikutteisen työpajan ja kyselyn pohjalta on muodostettu alueen yleiset kehitysteemat, joiden alle nostetaan tarkempia kehitysaiheita. Aineisto sisältää kaupunkikuvallisia, maisemallisia, valaistukseen ja ääneen sekä opasteiden kehittämiseen liittyviä suosituksia, joista osaa tarkastellaan tarkemmin yleissuunnittelun aikana, ja osa suosituksista […]

Työpajan yhteenveto

Avoin suunnittelutyöpaja 20.9.2018 Naantalin Kaivohuoneella järjestetyssä avoimessa vuorovaikutteisessa suunnittelutyöpajassa keskusteltiin Vanhankaupungin rannan nykytilanteesta ja sen kehittämiseen liittyvistä ideoista ja ajatuksista. Työpajan fasilitoinut työryhmä Studio Puisto Arkkitehdit sekä Sweco Ympäristö, VSU maisema-arkkitehdit ja Veijonen Consulting alustivat ryhmätyöskentelyä ja keskusteluja inspiroivilla esityksillä […]

Kyselyn tulokset nähtävillä

Vanhankaupungin rannan vuorovaikutteinen karttapohjainen Harava-kysely on päättynyt. Kyselyyn saatiin noin 300 vastausta. Arvonnassa voittaneille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Kiitos kaikille osanottajille! Katso Harava-kyselyn yhteenveto kuvasarjasta.

Suunnittelutyön vaiheet

Suunnittelutyö tähtää alussa alueen toimintojen määrittelyyn sekä tiedon keräämiseen. Alkuvaiheen merkittävimpiä kiintopisteitä on avoin vuorovaikutteinen työpaja, jonka tuloksia hyödynnetään tarkemmassa suunnittelussa. Yleissuunnitelma-vaiheessa tuotetaan aluetta koskevat suunnitelmat, jotka julkistetaan yleisötilaisuudessa marraskuun lopulla.

Vanhankaupungin yleissuunnittelutyö on käynnistynyt!

Vanhankaupungin rannan suunnitteluprosessissa on mukana kaupunki- ja matkailukehittämisen ammattilaisia, Naantalin kaupunki sekä kaikki alueen kehittämisestä kiinnostuneet tahot. Suunnittelusta vastaa Naantalin kaupungin toimeksiannosta Studio Puisto Arkkitehdit ja alikonsultit Sweco Ympäristö sekä VSU maisema-arkkitehdit Oy. Lisäksi valo- ja äänikonseptointia on mukana kehittämässä […]