OSALLISTU

Työpajan yhteenveto

Avoin suunnittelutyöpaja 20.9.2018

Naantalin Kaivohuoneella järjestetyssä avoimessa vuorovaikutteisessa suunnittelutyöpajassa keskusteltiin Vanhankaupungin rannan nykytilanteesta ja sen kehittämiseen liittyvistä ideoista ja ajatuksista. Työpajan fasilitoinut työryhmä Studio Puisto Arkkitehdit sekä Sweco Ympäristö, VSU maisema-arkkitehdit ja Veijonen Consulting alustivat ryhmätyöskentelyä ja keskusteluja inspiroivilla esityksillä viiden teeman kautta, jotka on yleissuunnitelmatyössä valittu keskeisiksi teemoiksi alueen kehittämisessä. Naantalin kaupungin toimesta saatiin kuulla yleissuunnitelman etenemisestä ja tavoitteista. Paikalla oli n. 45 henkilöä, mukana alueen asukkaita, yrittäjiä, päättäjiä, luottamushenkilöitä ja ylipäätään alueen kehittämisestä kiinnostuneita.

Satamarakenteet ja -toiminnot

”Ääni ja hiljaisuus”

Satama-aluetta ideoitiin sataman palvelujen, toimintojen ja näkyvyyden sekä viihtyisyyden näkökulmista. Uusia palveluita sataman alueella voisi olla ravintolapalveluihin liittyen satamakokkitoiminta, jossa kansainvälisellä ”kokkivaihdolla” saataisiin joka sesongille erilainen ruokateema. Toimintojen osalta alueelle toivottiin uusia elämyksellisiä aktiviteetteja, jotka kutsuvat viipymään alueella pidempään. Satamarannan viihtyisyyden kannalta esille nousivat erityisesti äänimaisema, jossa ideoitiin eläväisempien alueiden vastapainoksi hiljaisia poukamia, joissa alueen kävijä saa rauhoittua kuunnellen aaltojen ja lintujen ääniä. Viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta voitaisiin lisätä kelluvien, intiimien oleskelu- ja terassitilojen avulla muuta satamatoimintaa häiritsemättä.

Yleisilme ja brändi

”Elämysten ja palvelujen rantareitti”

Vanhankaupungin rannan yleisilmettä lähestyttiin pohtimalla alueen tunnettavuutta, muistettavuutta, viihtyisyyttä ja esteettistä ilmettä mukaan lukien opastukset ja mainonta. Esille nousi rantabulevardin kehittämisen tarve, erilaisten kelluvien ratkaisujen hyödyntäminen, julkisten tilojen hyödyntäminen oleskelutiloina, sekä sähköisten alustojen kehittäminen reittien ja palvelujen löytämiseksi. Rannan reitistön parantamiseksi ehdotettiin reitin jatkamista Kuparivuoren kallioiden vieritse rannan tasolla, ja reitin valaisua eri keinoin. Kelluvien ratkaisuja kuten esiintymis- tai oleskelutilojen kohdalla tulee tarkastella kriittisesti niiden tekninen toteutettavuus ja vaikutus satamatoimintoihin.

Ympärivuotisuus

”Kylmää kyytiä”

Ympärivuotisuus-teema käsittelee matkailun huippusesongin pidentämistä ja pimeiden tai kylmien vuodenaikojen näkemistä mahdollisuutena. Aiheina teemassa ovat vuodenajat vahvuutena, merellisyyden, jään ja lumen hyödyntäminen sekä pimeän ajan ja talven ajan tapahtumat. Ideoiksi kehittyivät muun muassa Muumimaailman käyttö ympärivuotisesti esim. äänipoluilla, opastettu kalastus ja pilkkiminen kenties Muumi-teemaisesti, talvimyynti tapahtumien ohella pienvenealtaissa, turva- ja pelastuskoulutus elämyksenä kellumalla jäiden seassa kuivapuvussa, avantouintidiplomit sekä Birgittaluistelu jäädytetyllä luisteluradalla näkötornin ja kirkon puistossa.

Aukiot, puistot ja tapahtumat

”Naantalin valo leviää maailmalle”

Aukioita, puistoja ja muita yleisiä alueita visioitiin arki- ja tapahtumakäytön, viihtyisyyden ja turvallisuuden näkökulmista. Rantareitin kehittäminen oli myös tässä yleisten alueiden ideoinnissa esille noussut asia. Samoin kuulutettiin teknologisia ratkaisuja, esim. puhelinapplikaatiot reiteille opastamiseksi. Lisäksi puistoalueiden, mm. kirkon mäen kohentaminen ja kohokohtien, kuten näköalatornin valaisu ja rakkaudenpolun parannus olivat puheenaiheina. Alueelle voisi sopia myös Turun Kirjastosillan tapainen värivalaistu kohde. Tapahtumien ja palvelujen osalta ideoitiin yritysyhteistyötä, pikniktapahtumia ja niiden vaatimia fasiliteetteja, reppuhotelleja tavaran säilytykseen ja ”kansan kapakkaa”. Viihtyisyyttä voitaisiin parantaa julkisten oleskelutilojen vetovoimaa parantamalla, oleskelu- ja löhöilypaikoilla, unohtamatta nuoria aikuisia käyttäjäryhmänä ja tavoitetta ympärivuotisesta käytöstä.

Valaistus ja äänimaisema

”Valolla tulevaisuuteen”

Vanhankaupungin olemassa olevan ympäristön hienovarainen korostaminen ja yksittäisten kokokohtien esiin nostaminen valaistuksen ja äänen avulla on yksi keino, jolla alueen houkuttavuutta, viihtyisyyttä ja ympärivuotisuutta voidaan parantaa. Alueen valaistus ja äänentoiston haasteet tulevat esille sekä arki- ja tapahtumakäytössä että sesonkien aikana. Keskustelussa korostettiin kaikkien toimenpiteiden tekemistä läheisessä yhteistyössä alueen käyttäjien ja asukkaiden kanssa. Tarkempina aiheina keskusteltiin laiturialueiden ja vesirajan, ravintoloiden ja kohokohtien kuten kirkon valaisemisesta. Olisiko toisaalta mahdollista tuoda maisemaan uusia maamerkkejä ja sitä kautta parantaa näkyvyyttä ja tunnistettavuutta? Äänentoistossa puheenaiheina olivat ideoidun kelluvan esiintymislavan äänentoiston toteutus ympäristöä häiritsemättä nykyteknologian mahdollistamilla tavoilla. Alueen historian ja puutalojen tarinoiden esiin tuomista voitaisiin tehdä esim. mobiileilla ääniapplikaatioilla, monikielisesti ja korkeatasoisesti.