SUUNNITTELU

Alueen kehitysteemat ja -suositukset

Alueesta tehdyn analyysin sekä vuorovaikutteisen työpajan ja kyselyn pohjalta on muodostettu alueen yleiset kehitysteemat, joiden alle nostetaan tarkempia kehitysaiheita. Aineisto sisältää kaupunkikuvallisia, maisemallisia, valaistukseen ja ääneen sekä opasteiden kehittämiseen liittyviä suosituksia, joista osaa tarkastellaan tarkemmin yleissuunnittelun aikana, ja osa suosituksista toimii perustana jatkotoimenpiteille.

lue pdf: Kehittämisen_teemat_ja_suositukset