SUUNNITTELU

Suunnittelutyön vaiheet

Suunnittelutyö tähtää alussa alueen toimintojen määrittelyyn sekä tiedon keräämiseen. Alkuvaiheen merkittävimpiä kiintopisteitä on avoin vuorovaikutteinen työpaja, jonka tuloksia hyödynnetään tarkemmassa suunnittelussa. Yleissuunnitelma-vaiheessa tuotetaan aluetta koskevat suunnitelmat, jotka julkistetaan yleisötilaisuudessa marraskuun lopulla.