Yleissuunnitelman julkistamistilaisuus 29.11

Tervetuloa Naantalin vanhankaupunginrannan yleissuunnitelman julkistamistilaisuuteen, joka pidetään to 29.11.2018 klo 16.00-17.30. Paikkana on Naantalin kaupungintalon Valtuustosali, Käsityöläiskatu 2. Tilaisuus on kaikille avoin.

Analyysi alueen toiminnoista ja maisemasta

Tässä artikkelissa käsitellään alueella olevia toimintoja, sekä Vanhankaupungin maisema-alueen erityispiirteitä. Tarkoituksena on kerätä laajalti lähtötietoja, nähdä nykytilanne useamman näkökulman pohjalta, sekä hyödyntää näitä näkökulmia alueen kehittämisessä sekä yleissuunnitelman ideoinnissa. Toiminnoissa on eritelty mm. ravintola- ja muiden palvelujen sijainnit, tapahtumapaikat, virkistysalueet sekä pääkulkureitit. Maisema-analyysissa on jalkauduttu kulkemaan alueella, ja merkitsemään ylös havaintoja sekä kehitysehdotuksia. Varsinaiset kehitysteemat ja -ideat ovat toisen artikkelin aiheena täällä.

lue pdf:  Toimintojen_ja_maiseman_analyysi

Alueen kehitysteemat ja -suositukset

Alueesta tehdyn analyysin sekä vuorovaikutteisen työpajan ja kyselyn pohjalta on muodostettu alueen yleiset kehitysteemat, joiden alle nostetaan tarkempia kehitysaiheita. Aineisto sisältää kaupunkikuvallisia, maisemallisia, valaistukseen ja ääneen sekä opasteiden kehittämiseen liittyviä suosituksia, joista osaa tarkastellaan tarkemmin yleissuunnittelun aikana, ja osa suosituksista toimii perustana jatkotoimenpiteille.

lue pdf: Kehittämisen_teemat_ja_suositukset

Suunnittelutyön vaiheet

Suunnittelutyö tähtää alussa alueen toimintojen määrittelyyn sekä tiedon keräämiseen. Alkuvaiheen merkittävimpiä kiintopisteitä on avoin vuorovaikutteinen työpaja, jonka tuloksia hyödynnetään tarkemmassa suunnittelussa. Yleissuunnitelma-vaiheessa tuotetaan aluetta koskevat suunnitelmat, jotka julkistetaan yleisötilaisuudessa marraskuun lopulla.

Vanhankaupungin yleissuunnittelutyö on käynnistynyt!

Vanhankaupungin rannan suunnitteluprosessissa on mukana kaupunki- ja matkailukehittämisen ammattilaisia, Naantalin kaupunki sekä kaikki alueen kehittämisestä kiinnostuneet tahot.

Suunnittelusta vastaa Naantalin kaupungin toimeksiannosta Studio Puisto Arkkitehdit ja alikonsultit Sweco Ympäristö sekä VSU maisema-arkkitehdit Oy. Lisäksi valo- ja äänikonseptointia on mukana kehittämässä Veijonen Consulting.

Studio Puisto Arkkitehdit on tehnyt yhteistyössä Sweco Ympäristön ja VSU maisema-arkkitehdit Oy:n kanssa useita matkailualueen kehittämishankkeita. Studio Puisto on tehnyt yhteistyössä Sweco Ympäristön kanssa mm. Kalajoen Marinan Masterplan sekä Himoksen matkailukeskuksen Masterplan 2035 ja VSU maisema-arkkitehdit Oy:n kanssa Vartiosaaren ranta- ja huvila-alueen kehittämissuunnitelman.