TAVOITTEET

Analyysi alueen toiminnoista ja maisemasta

Tässä artikkelissa käsitellään alueella olevia toimintoja, sekä Vanhankaupungin maisema-alueen erityispiirteitä. Tarkoituksena on kerätä laajalti lähtötietoja, nähdä nykytilanne useamman näkökulman pohjalta, sekä hyödyntää näitä näkökulmia alueen kehittämisessä sekä yleissuunnitelman ideoinnissa. Toiminnoissa on eritelty mm. ravintola- ja muiden palvelujen sijainnit, tapahtumapaikat, virkistysalueet sekä pääkulkureitit. Maisema-analyysissa on jalkauduttu kulkemaan alueella, ja merkitsemään ylös havaintoja sekä kehitysehdotuksia. Varsinaiset kehitysteemat ja -ideat ovat toisen artikkelin aiheena täällä.

lue pdf:  Toimintojen_ja_maiseman_analyysi